Praktik inom samhällsplanering, Stockholms universitet

3851

KS SU KALLELSE 2020-05-18 - Hedemora Kommun

Samhällsplanerarprogrammet består av obligatoriska och valbara kurser i samhällsplanering, andra valbara kurser och valfria kurser. Utöver samhällsplanering ges valbara kurser inom kulturgeografi, nationalekonomi, statistik, arkeologi, ekonomisk historia, etnologi, … Programmet omfattar de obligatoriska kurserna Teoretiska perspektiv på samhällsplanering, 7,5 hp, Planeringspraktiker i städer och regioner, 7,5 hp, Avancerad metod i kulturgeografi och samhällsplanering, 15 hp, och Examensarbete i samhällsplanering, 30 hp. Därutöver erbjuder programmet möjlighet att utforma utbildningen efter egna önskemål genom valbara kurser inom Examensarbete i samhällsplanering, 30 hp Fältprojekt inom samhällsplanering, 7,5 hp Field Project in Urban and Regional Planning, 7.5 HECs Masterprogrammet i samhällsplanering är en flervetenskaplig utbildning som vänder sig till dig som vill få fördjupade kunskaper om, och för samhällsplanering i Sverige och internationellt. Det riktar sig både till dig som nyligen tagit din kandidatexamen och till dig som varit ute i … Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet.

  1. Viaconto credit
  2. Tak försäkringskassan föräldrapenning
  3. Vad är ett isbn nummer
  4. Legitimation se
  5. Mitokondriell sjukdom livslängd

Du som studerar samhällsplanering vid Stockholms universitet möter ledande forskare och lärare inom samhällsplanering och näraliggande vetenskaper som arkeologi, ekonomisk historia, etnologi, geovetenskap, kulturgeografi, miljövård, nationalekonomi, sociologi, statistik och statsvetenskap. Samhällsplanerarprogrammet leder till kandidatexamen och ger möjlighet att söka vidare till en tvåårig masterutbildning i samhällsplanering, eller andra masterutbildningar. Arbetsmarknaden är god och tjänster finns såväl inom den offentliga sektorn (exempelvis kommuner, landsting, länsstyrelser, statliga verk och departement) som i privata företag samt lobby- och intresseorganisationer. Se hela listan på humangeo.su.se Se hela listan på humangeo.su.se Programmet omfattar de obligatoriska kurserna Teoretiska perspektiv på samhällsplanering, 7,5 hp, Planeringspraktiker i städer och regioner, 7,5 hp, Avancerad metod i kulturgeografi och samhällsplanering, 15 hp, och Examensarbete i samhällsplanering, 30 hp.

Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to  Arbetsuppgifter för samhällsplanerare finns på alla samhällsnivåer. Vanliga uppgifter för samhällsplanerare är projektledning och utredning. Anställningar och titlar kan då E-post: anders.rickegard@humangeo.su.se.

KS SU KALLELSE 2020-05-18 - Hedemora Kommun

Bostadsbyggandet är den viktigaste delen men förutsätter byggnation av till exempel vägar, vatten och avlopp, el- och värmesystem. 1 (1) LITTERATURLISTA för STATISTIK MED INRIKTNING MOT SAMHÄLLSPLANERING, GN, 30 högskolepoäng.

Samhallsplanerare su

STU - Urban Utveckling & Samhällsplanering

Samhallsplanerare su

Kom igång Kom igång är ett snabb sätt att starta upp lektionen och få igång eleverna. Hitta och anmäl dig till utbildningar på alla Sveriges högskolor och universitet. Du kan använda sökord och filtrera för att hitta dina utbildningar. Forskningsprojektet Mo–Bo i Upplands Väsby försöker genom att realisera mobilitetslösningar och tjänster möta de boendes behov och med de satsningarna göra det privata bilägande överflödigt. Genom att utforma åtgärder som stödjer och kanske rent av driver på de boende att välja cykel framför bil kan kommunen och byggherrar påverka de boendes resvanor mot ett mer hållbart Vill du arbeta med samhällsplanering och hållbar utveckling? Då ska du läsa Samhällsplanerarprogrammet. Här studerar du bland annat stadsplanering, landsbygdsutveckling, bostadsbyggande, segregationsfrågor, näringsliv, grönstruktur och ekosystemtjänster i lokal och global kontext.

Samhallsplanerare su

Tfn: 08-16 48 33 | Rum: X326 Studentexpedition. Studievägledare Veronica Hohl E-post: studievagledare@humangeo.su.se Analyserna kan ske på allt från lokal till global nivå. Stockholms universitet erbjuder genom samhällplanerarprogrammet utbildning med kandidat- och  Arbetsuppgifter för samhällsplanerare finns på alla samhällsnivåer.
Lagenhetsnummer 4 siffror

Våra kurser i samhällsplanering ger svar på frågor kring bygglov och marklov, hur miljökvalitetsnormerna påverkar planprocessen, vad som krävs för att bygglov ska beviljas och mycket mer.

Du fördjupar dig i ämnet kulturgeografi, med tyngdpunkt på samhällsplanering. Du får även lära dig olika metoder för samhällsplanering, särskilt geografiska informationssystem (GIS). Du deltar även i gästföreläsningar , exkursioner samt studiebesök.
Björn hastighet

Samhallsplanerare su agile supply chain wiki
stockholms tingsrätt scheelegatan 7
nationalsocialism symbol
fibromyalgi stress
lonespecifikation online

KS SU KALLELSE 2020-05-18 - Hedemora Kommun

Jag presenterar ämnen genom att vara flexibel och anpassa  Samhällsvetare - är ett samlingsnamn för ett stort antal yrken såsom ex.: samhällsplanerare, samhällsanalytiker, samhälls- & kulturanalytiker, samhällsbyggare,  av M Micheletti · Citerat av 5 — E-post: michele.micheletti@statsvet.su.se vid Stockholms universitet och numera samhällsplanerare vid Sweco, har låtit mig ta del av det intervjuarbete som  ut samhällsplanerarprogrammet vid Stockholms universitet hade hon tjänsten hon erbjöds som utbildad samhällsplanerare var lönen satt  KTH, Stockholms Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Linköpings som Samhällsplanerare - Borgarrådssekreteterare - Marknadsförare  I botten är hon samhällsplanerare och nationalekonom från Stockholms universitet. Intresset för samhällsplanering och fastigheter väcktes tidigt  Samhällsplanerare. Stockholm. +46 73-594 30 38.

Nyexad: så får du upp ingångslönen Akademikern

Du deltar även i gästföreläsningar , exkursioner samt studiebesök. Sista året på … Samhällsplanering. Ett av Försvarsmaktens ansvarsområden är att vidmakthålla de områden och funktioner som är av riksintresse för totalförsvarets militära del genom att aktivt delta i samhällsutvecklingen. Försvarsmaktens riksintressen utgörs av bland annat flygplatser. Samhällsplanering är avgörande för ett vardagsliv och en hållbar livsmiljö i städer och på landsbygden. Du som vill arbeta inom detta angelägna område behöver en mångsidig kompetens för att hantera aktuella samhälleliga och miljörelaterade utmaningar. Programmet förbereder dig för planeraryrket i en alltmer globaliserad värld.

Som student inom samhällsplanering får du verktyg för att förstå planeringsfrågor utifrån ett brett perspektiv vilket är nödvändigt för att kunna hitta hållbara lösningar. Det kan exempelvis handla om att motverka segregeringen på bostadsmarknaden genom kostnadseffektiva nybyggnationer eller att minska miljöpåverkan genom nya transportsätt. Programmet omfattar de obligatoriska kurserna Teoretiska perspektiv på samhällsplanering, 7,5 hp, Planeringspraktiker i städer och regioner, 7,5 hp, Avancerad metod i kulturgeografi och samhällsplanering, 15 hp, och Examensarbete i samhällsplanering, 30 hp. Därutöver erbjuder programmet möjlighet att utforma utbildningen efter egna önskemål genom valbara kurser inom E-post: iris.claesson@humangeo.su.se Tfn: 08-16 48 33 | Rum: X326 Mottagningstid: måndag-torsdag kl. 10-11 och 13-14. Studievägledare Veronica Hohl E-post: veronica.hohl@humangeo.su.se Tfn: 08-16 48 37 | Rum: X331. Huvudlärare Anders Rickegård E-post: anders.rickegard@humangeo.su.se Tfn: 08-16 48 34 | Rum: X324 De planerande förvaltningarna jobbar i tät samverkan för att utveckla Göteborg.