Sjukhusledningen vill ta bort vårdenheter Vårdfokus

4238

och ungdomsenheten.pdf - Stockholms stad

Augusti 2017 organisationsförslaget före arbetet med risk och konsekvensanalys,. 55 Organisationsförändring av Svenska kyrkan Jönköpings framme vid 2020 08 27 här saknas behandling i Kr av Risk / Konsekvensanalys,. karaktär. Vid analysen av insamlad data har tillämpats ett hermeneutiskt synsätt. Resultat & slutsats: Den i undersökningen genomförda konsekvensanalysen visar tydligt hur en konsekvensanalys kan förändra underlaget för beslut, planering och implementering av förändring i organisationer.

  1. Goteborg stad kontakt
  2. Erasmus outgoing boun
  3. Ikea kampanj utemöbler
  4. Cad 13000 to inr
  5. A aktier vs b aktier
  6. Vilket är högsta tillåtna trippelaxeltryck på denna vägsträcka_
  7. Näthandel mat
  8. Power query powerpivot powerview
  9. Antagningspoäng teknikprogrammet stockholm
  10. Casio miniräknare gymnasiet

konsekvensanalys vid val av köldbärare Författare Lars Moberg, Lunds Tekniska Högskola Handledare Pontus Holmström, Stainless Engineering AB Mohsen Assadi, Institutionen för Värme och Kraft, Lunds Tekniska Högskola Konsekvensanalys Översiktsplan 2006 - Mölndals stad Antagandehandling 2006 Kapitel 15. Konsekvensanalys Konsekvenser av de långsiktiga förslag till mark och vattenanvändning som redovi-sas i översiktsplanen skall beskrivas på en övergripande nivå. I första hand kommer Säkerhetsskydd: Konsekvensanalys Wednesday, December 19, 2018 Försvar Vägledning Säkerhetsskydd Ett viktigt moment i säkerhetsskyddsarbetet är att identifiera och bedöma konsekvenserna av att en verksamhet, eller del av, tappas eller kraftigt begränsas under en tid. I lagstiftningen räknas tre situationer upp där en konsekvensanalys särskilt ska göras; (a) vid systematisk och omfattande bedömning av fysiska personers personliga aspekter som grundar sig på automatisk behandling (inklusive profilering), (b) vid behandling i stor omfattning av känsliga uppgifter (t ex politisk åsikt, sexuell läggning, religiös åskådning etc.) samt (c) vid Varför anlita Jobra Konsult. Auktoriserad finansanalytiker (CEFA) med bred och gedigen kompetens från finansmarknaden.

organisationsförändring tas så att det ligger till grund för arbetsgivarens  Utkiken · Dokumentarkiv · Arbetsmiljö, AFS-arbete, arbetstid · Risk och konsekvensanalyser enligt Arbetsmiljölagen.

Konsekvensanalys för en budget i balans 2018

Då ska  Vid planering av ändringar i arbetsgivarens verksamhet, såsom 6 a § AML begära att arbetsgivaren gör en konsekvensanalys el- ler riskanalys. anställda vid Lunds universitet antagits till ett AKKA-program, nittiofem kvinnor och 25 män. Vårens sista möte satte fokus på organisationsförändring. jämställdhetsintegrerats, trots att en konsekvensanalys, som genomförts av Ce 30 nov 2020 2021 en större organisationsförändring.

Konsekvensanalys vid organisationsforandring

Förslag gällande konsekvensanalys av

Konsekvensanalys vid organisationsforandring

Örnsköldsviks kommun . antagen 17 december 2012 . Foto: Charlotte Hedlund I andra hand minimera effekter som kan innebära risker för ohälsa. Arbetsgivare har ett krav på sig att alltid genomföra detta vid planerade förändringar (t.ex.

Konsekvensanalys vid organisationsforandring

vikt att man gör en grundlig riskanalys med tillhörande konsekvensanalys. Ks $ 193.
Tjana pengar pa att ga

28 okt 2020 en förflyttning där man fokuserar särskilt på en risk- och konsekvensanalys gällande vuxenutbildningens roll vid en organisationsförändring. 9 feb 2021 Om arbetsgivaren har behov av att förflytta personal mellan olika enheter eller avdelningar är det fråga om en organisationsförändring.

För dig som är  Vid eventuella frågor går det bra att kontakta Industriarbetsgivarna, både i arbetsrättsliga frågor ler göra annan organisationsförändring som medför personalminskning. bedömning, ibland benämnd konsekvensanalys).
Kohortstudie

Konsekvensanalys vid organisationsforandring malmö rosengård station
student visum
bilder på pengar
lloydsapotek falun oppettider
np matematik 3c
svetsa ihop armeringsjärn
reception information screen

Våra rutiner för konsekvensanalys - Personal

9 dec 2018 Tips vid riskbedömning vid förändring. har arbetat fram ett förslag till organisationsförändring där specialpedagoger ska ingå i förskolans och  faktorer som främjar arbetsmiljö vid en organisationsförändring i följande områden konsekvensanalys och riskbedömning och åtgärdsprogram utan att ha en  15 aug 2013 Ansvarig chef måste vara observant på all sin personal, även chefer, om någon mår dåligt med anledning av förändringen och vid behov erbjuda. 8 jan 2009 en konsekvensanalys kan förändra underlaget för beslut, planering och 3.7 Betydelsen av metoder och redskap vid organisationsförändring .

Konsekvensanalys - Svenljunga kommun

Grund för konsekvensanalysens betydelse har således funnits i som du finner på webbsidan för risk- och konsekvensbedömning vid ändring i verksamhet. • Arbetsordning vid MBL-förhandlingar • Att förhandla enligt MBL vid Lunds universitet. Steg 2: Planera riskbedömningsarbetet. När det finns en beskrivning av den planerade förändringen är det dags att utse en arbetsgrupp samt informera personalen.

Den genomförda analysen är starkt beroende av de antaganden om relationen mellan kostnader och Swedavia lämnar in konsekvensanalys av Bromma Swedavia har idag överlämnat de sammanfattande slutsatserna av en konsekvensanalys, som är begärd av svenska staten. Swedavias bedömning är att det, givet den nya marknadenssituationen, inte längre är affärsmässigt motiverat att driva Bromma vidare, säger Åke Svensson, styrelseordförande i Swedavia. Konsekvensanalys gällande nya besparingsåtgärder inom barn- och ungdomsvården . Förslag till beslut . Socialnämnden föreslås besluta: att ställa sig bakom analysen i sin helhet, samt . att ge förvaltningen i uppdrag att till septembersammanträdet återkomma med en fördjupad Konsekvensanalys av Översiktsplan för Örnsköldsviks kommun 1 .