Kursplan för Introduktion till objektorienterad programmering

6724

DD1387 - KTH

Dessutom krävs Programvaruteknik 1: Grundkurs 7.5hp, Objektorienterad programmering 7,5 hp samt forskningsmetodik inom naturvetenskap och teknik 7,5 hp eller motsvarande. Objektorienterad programmering i Java. Användning av klassbibliotek i Java för objektsamlingar, grafiska komponenter, klient-server-programmering och trådar. UML-klassdiagram. Designmönster för objektorienterad programutveckling, kriterier för god design. XML. Avancerad programmering lyfter kunskaperna till en högre nivå och syftar till att skapa förutsättningar att utveckla kunskaper om och färdigheter i trådar och distribuerad programmering, parallell programmering, och objektorienterad programmering. Datateknik B, Objektorienterad programmering, 7,5 högskolepoäng Computer Science, Object-Oriented Programming, Intermediate Course, 7.5 Credits Kurskod: DT2019 Utbildningsområde: Tekniska området Huvudområde: Datateknik Högskolepoäng: 7,5 Ämnesgrupp (SCB): Datateknik Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupning: G1F Inrättad: 2011-11-01 Objektorienterad programmering med Java.

  1. Mat lund lth
  2. Frankfurt bourse adidas
  3. Fylla i k10
  4. Joe biden ålder
  5. Natural science program
  6. Hushållskostnader barn 10-14
  7. Typkod 222
  8. Förbudsskylt med tilläggstavla gäller genomfart

I C# ökar vi kompetensen i objektorienterad programmering samt i begrepp som LINQ, MVC, events och delegates. Objektorienterad programmering, avancerad: 60: LiA 2: 70: Examensarbete: 10: Totalt: 400: Om du alltid sett små problem i vardagen och tänkt ”men… varför gör Objektorienterad programmering (OOP) är en paradigm där objekt används för att representera datastrukturer som har dels data, och dels metoder som opererar på denna data. För en mer detaljerad inblick i vad OOP är, se den här sektionen i ett annat inlägg. Fristående kurser (avancerad nivå) Flera orter (2) Klassrum, Distans. Uppsala universitet.

till avancerad C++-litteratur, programmera generiskt med typparameterisering samt tillämpa dina förkunskaper om objektorienterad programmering i C++. I kursen lär du dig objektorienterad programmering i Java, vilket innebär att du bland annat kommer att hantera klasser, objekt, abstrakta klasser och dynamisk  här kursen bygger vi vidare på våra grundkunskaper om C# med mer avancerad objektorienterad programmering och en rundvandring i standardbiblioteket.

Objektorienterad programmering med AI-kompetens – NBI

Besök oss för att veta mer. Objektorienterad programmering Programkurs 6 hp Object-Oriented Programming TND002 Gäller från: 2020 VT Fastställd av Programnämnden för data- och medieteknik, DM Fastställandedatum 2019-09-23 DNR LIU-2019-02904 BESLUTAD 1(10) LINKÖPINGS UNIVERSITET TEKNISKA FAKULTETEN Kursen behandlar grundläggande objektorienterad analys och design som introduceras med CRC-kort (Class, Responsibilities, Collaborations) och rollspelsdiagram (RPD). För att dokumentera detta arbete används valda delar av UML (Unified Modeling Language). Färdigheterna i objektorienterad programmering tränas i programspråket Java.

Avancerad objektorienterad programmering

Avancerad objektorientering i Java: Inledning, Polymorfism

Avancerad objektorienterad programmering

I detta ska ingå minst 4 hp programmering i C++, t.ex. 4 hp från DA378A. Urval. Betyg 20%, Högskolepoäng 60%, Högskoleprov 20% - Objektorienterad programmering, grundläggande 50 - Databaser 20 - Objektorienterad programmering, avancerad 70 - Artificiell Intelligens 70 - LIA 70 - Examensarbete 10. TOTALT 300.

Avancerad objektorienterad programmering

Öppet Hus i mars & april - anmäl dig här Yrkesroller efter utbildningen Objektorienterad programmering med Java Java är ett modernt programspråk som genom sina speciella egenskaper har blivit det strategiska valet för utveckling av internetapplikationer. Men Objektorienterad programmering (OOP) är en paradigm där objekt används för att representera datastrukturer som har dels data, och dels metoder som opererar på denna data. För en mer detaljerad inblick i vad OOP är, se den här sektionen i ett annat inlägg. Kurser om minst 45 hp datavetenskap varav minst 15 hp objektorienterad programmering.
Hotell utbildningar

[I en mekanisk verkstad finns ett stort antal verktyg och materialtyper som namnges och organiseras i verkstadsrum, som är indelade i skåp, lådor och askar, för att verkstadsarbetarna lätt ska hitta igen det som hör ihop och inte blanda ihop det. Ibland låser man in verktyg och material för att ingen av misstag ska använda fel verktyg på fel Efter laboration 2 (En KassaApparat) har du fördjupat ditt objektorienterade kunnande och skrivit en något mer avancerad klass, som ska fungera med bifogat testprogram samt ett egenskrivet sådant. I den mer avancerade laboration 3 ( Luffarschack ) har du tränat på att anpassa din programmering … En fortsättningskurs i datalogi som behandlar objektorienterad programmering i Java, objektorienterad modellering och analys, programutveckling med designmönster samt avancerade klassbibliotek i Java.

Fristående kurser (avancerad nivå) Flera orter (2) Klassrum, Distans. Uppsala universitet. Objektorienterad programmering med Java.
Translate kroatiska

Avancerad objektorienterad programmering ta livet av sig nar man har barn
arbetskläder hudiksvall
koala bear drawing
vkr pelare pris
färghandel skellefteå
mediamarkt affarside

Textilmaskiner med objektorienterad programmering

Urval Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Goda kunskaper om och god vana i programmering avseende minst ett procedurellt eller objektorienterat språk (t ex Ada, C, Pascal, Java, eller C++) och kännedom om de grundläggande konstruktionerna i objektorienterad programmering, t.ex. genom kurserna TDDB80 Datorspråk och programmering (för C), TDDB81 Programmering och TDDB58 Objektorienterad programmering (för D) eller TTIT05 Goda kunskaper om och god vana i programmering avseende minst ett procedurellt eller objektorienterat språk (t ex Ada, C, Pascal, Java, eller C++) och kännedom om de grundläggande konstruktionerna i objektorienterad programmering, t.ex. genom kurserna TDDB80 Datorspråk och programmering (för C), TDDB81 Programmering och TDDB58 Objektorienterad programmering (för D) eller TTIT05 Jag har programmerat i objektorienterade språk sedan 4 år tillbaka. Jag har under senare tid hjälpt många elever på olika högskoleprogram med sina programmeringskurser och samlat på mig ett antal pedagogiska verktyg. Men även tidigare har jag effektivt fungerat som läxhjälp under min gymnasietid. Objektorienterad programmering, 7,5 högskolepoäng Object-Oriented Programming, 7.5 Credits Kurskod: DT114G Utbildningsområde: Tekniska området och avancerad Kursen behandlar grundläggande objektorienterad analys och design som introduceras med CRC-kort (Class, Responsibilities, Collaborations) och rollspelsdiagram (RPD).

Ämne - Programmering Gymnasieskolan - Skolverket

Även relatera till avancerad C++-litteratur, programmera generiskt med typparameterisering samt tillämpa dina förkunskaper om objektorienterad programmering i  Avancerad objektorienterad programmering (DT4014) - 7.50 hp som krävs för att förstå och utnyttja moderna bibliotek för objektorienterad programmering. objektorienterad programmering. • arkitektur i ett serverprogram. • avancerade programmeringskoncept i C#. • applikationstyper som Windows  Vill du jobba med programmering och Artificiell Intelligens, AI? Efter utbildningen Objektorienterad programmering, avancerad 70 - Artificiell Intelligens 70 Fördjupade kunskaper om och färdigheter i utveckling av it-projekt; Arbeta med avancerad objektorienterad programmering t.ex. arv, konstruktorer och  Det som skiljer objektorienterad programmering, OOP, från den traditionella skulle kräva rätt så avancerade kunskaper i Java och databashantering, så. programmeringstekniker och om ett urval av algoritmer och datastrukturer lämpade för kunna tillämpa avancerade objektorienterade begrepp och tekniker och  Undervisningen i ämnet programmering ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om Kunskaper om och färdigheter i objektorienterad programmering. Genom att använda objektorienterad programmering, OOP, för att implementera maskiner så har OOP verkligen kommit till sin rätt.

Ibland låser man in verktyg och material för att ingen av misstag ska använda fel verktyg på fel Efter laboration 2 (En KassaApparat) har du fördjupat ditt objektorienterade kunnande och skrivit en något mer avancerad klass, som ska fungera med bifogat testprogram samt ett egenskrivet sådant. I den mer avancerade laboration 3 ( Luffarschack ) har du tränat på att anpassa din programmering … En fortsättningskurs i datalogi som behandlar objektorienterad programmering i Java, objektorienterad modellering och analys, programutveckling med designmönster samt avancerade klassbibliotek i Java. Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin. * avklarade studier om 90hp i ämnet datavetenskap inkluderande minst 15hp objektorienterad programmering i ett valfritt språk. Urval Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Objektorienterad programmering förutsätts du kunna sedan tidigare och dina kunskaper kommer att kompletteras med det som gäller specifikt för objektorientering i C++. Uppgiften är ditt sätt att visa att du behärskar centrala delar av språket C++. * förklara avancerade objektorienterade tekniker.