Diskrimineringslagen - Yhdenvertaisuus

1482

Diskrimineringslag 2008:567 Svensk författningssamling

direkt diskriminering (=någon behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation – t ex två personer med samma kompetens) indirekt diskriminering (=en regel eller rutin som missgynnar personer med funktionsnedsättning Med indirekt diskriminering avses att det ställs krav för anställningar som ser könsneutrala ut men som i praktiken missgynnar något av könen. Det kan till exempel handla om utbildningar eller erfarenheter som i praktiken bara män eller bara kvinnor kan skaffa sig. 4. BEGREPPET DISKRIMINERING I DL anges att med diskriminering avses; direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier.

  1. Kuna wechselkurs in kroatien
  2. Lund invånare studenter
  3. Basel iii final rule
  4. Motivationsbrev exempel svenska
  5. Oxford dictionaries

Diskriminering . Diskriminering betyder att en person behandlas sämre än andra på grund av någon personlig egenskap Alla människor har rätt till likabehandling och diskriminering förbjuds i flera av våra nationella lagar, diskrimineringslagen och strafflagen samt i … Diskriminering är ett samlingsbegrepp för sex olika diskrimineringsformer; direkt eller indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera (samtliga diskrimineringsformer beskrivs i bilaga 2). Sammanfattning Etnisk diskriminering är ett aktuellt och brännande ämne, inte minst i arbetslivet. Att den svenska arbetsmarknaden är segregerad är de flesta inom forskningen överens om1. 1999 kom en ny, strängare diskrimineringslagstiftning för att motverka denna segregering. Lagen förbjuder följande former av diskriminering.

på ett sådant sätt att en viss grupp drabbas (indirekt diskriminering). För direkt och indirekt diskriminering krävs också att missgynnandet sker inom en verksamhet som omfattas av diskrimineringslagen. För vissa verksamheter finns det även undantag som gör att en särbehandling är tillåten även om det finns ett samband med en diskrimineringsgrund, till exempel åldersregler för att handla på Systembolaget.

Diskriminering och diskrimineringsgrunderna KTH Intranät

16 maj 2017 Reglerna för likabehandling i arbetslivet har utökats. Det kan faktiskt göra ditt jobb som chef enklare och ge positiva spinoff-effekter. 29 nov 2012 Arbetsmarknad Enligt Diskrimineringslagen får arbetsgivaren inte anställa vem som helst Lagen talar om direkt och indirekt diskriminering.

Indirekt diskriminering lag

Förebygga diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Indirekt diskriminering lag

indirekt diskriminering: när en skenbart neutral bestämmelse eller ett skenbart neutralt kriterium eller förfaringssätt särskilt missgynnar personer av ett visst kön jämfört med personer av det andra könet, om inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet objektivt kan motiveras av ett berättigat mål och medlen för att Tack för oss! Sker till skillnad mot direkt diskriminering mer i det fördålda Tex. utfrysning/ utanförskap Forskning om mobbning- fokuserar på den direkta diskrimineringen Diskussion Hur kan ni som lärare förebygga och upptäcka indirekt diskriminering? 1. direkt diskriminering: att en enskild person missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder, 2. indirekt diskriminering i arbetslivet ser ut i gällande rätt, dels att analysera utrymmet för att stärka detta skydd genom konkreta aktiva åtgärder i lag och genom bestämmelser i kollektivavtal. Diskrimineringsskyddet finns idag samlat i diskrimineringslagen (2008:567). Skyddet i denna lag består i huvudsak av två delar.

Indirekt diskriminering lag

Ett exempel på tillämpningen av förbudet mot indirekt diskriminering hämtat från arbetslivets område kan vara när en arbetsgivare för en viss anställning uppställer ett krav på ”god svensk språkbehandling”. Diskriminering . Diskriminering betyder att en person behandlas sämre än andra på grund av någon personlig egenskap Alla människor har rätt till likabehandling och diskriminering förbjuds i flera av våra nationella lagar, diskrimineringslagen och strafflagen samt i … Diskriminering är ett samlingsbegrepp för sex olika diskrimineringsformer; direkt eller indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera (samtliga diskrimineringsformer beskrivs i bilaga 2). Sammanfattning Etnisk diskriminering är ett aktuellt och brännande ämne, inte minst i arbetslivet. Att den svenska arbetsmarknaden är segregerad är de flesta inom forskningen överens om1. 1999 kom en ny, strängare diskrimineringslagstiftning för att motverka denna segregering. Lagen förbjuder följande former av diskriminering.
Progressiva portier

556 Trakasserier är ett uppträdande som kränker en persons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Om det finns andra, icke diskriminerande, handlingsalternativ för att uppnå syftet utgör missgynnandet i princip indirekt diskriminering i strid med lagen. Ett exempel på tillämpningen av förbudet mot indirekt diskriminering hämtat från arbetslivets område kan vara när en arbetsgivare för en viss anställning uppställer ett krav på ”god svensk språkbehandling”. Till indirekt diskriminering hör de situationer där någon behandlas sämre än annan i en jämförbar situation till följd av en regel som verkar rättvis, men blir orättvis när den används. Exempel: Inför en rekrytering på ett företag har arbetsgivaren ställt upp krav på att de som ansöker till jobbet ska besitta extremt goda svenskakunskaper.

Som ett komplement till de fem diskrimineringsförbuden finns Se hela listan på finlex.fi Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som verkar neutral men särskilt missgynnar personer med visst kön, viss könsidentitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder.
Mitokondriell sjukdom livslängd

Indirekt diskriminering lag vad betyder cc och bcc i mail
konstglas till salu
f&e politik
registreringsskylt svart s
plate nr
björn afzelius familj
antikhandel göteborg

Vad är skillnaden mellan direkt och indirekt diskriminering

indirekt diskriminering. : att någon missgynnas genom tillämpning av en. bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som  indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier samt instruktioner att diskriminera. Enligt diskrimineringslagen är alla  förbud mot diskriminering, dvs. lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i 2. indirekt diskriminering: att en enskild person missgynnas genom. av M Frödin Gruneau · 2011 — En beskrivning av svensk diskrimineringslag i relation till EU Indirekt diskriminering anses förekomma om en person missgynnas av ett skenbart neutralt.

GUIDE: Svensk diskrimineringsrätt – Artikel 19 som verktyg

Direkt diskriminering.

Arbetsdomstolen har funnit att kvinnan blivit utsatt för indirekt diskriminering. » Läs hela rättsfallet AD 2018 nr 51 Lagrum : 1 kap.