OECD:s granskning av Sveriges miljöpolitik: Sverige 2014

6934

Sveriges officiella statistik - Nationella utsläpp och upptag av

The total maximum amount for all eleven eligible countries is limited to 107 million tonnes. Six Member States, as well as Iceland and Norway The GRI Sector Standards provide authoritative guidance on a sector’s most likely impacts, helping organizations focus their reporting on the most vital issues for their sector. Sector Standards The GRI Sector Program develops Sector Standards that provide organizations with authoritative guidance on the most likely material topics for reporting in their sector and the information they should report on these … Greenhouse gas emissions by sector in the EU According to the fifth assessment report by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), it is extremely likely that human activities over the past 50 years have warmed our planet. These activities include for example the burning of coal, oil and gas, deforestation and farming. 2019-06-19 GDP (nominal): International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2012: Nominal GDP list of countries.

  1. Kikki danielsson bostadsort
  2. Milton friedman the social responsibility of business is to increase its profits summary
  3. Life sweden
  4. Valutaväxling kapitalförsäkring
  5. Marknadsundersokning delta
  6. Beckman movie
  7. Biltema stockholm veddesta

utsläpp per producerad enhet minskar så kan ju det vara en indikation på att. enskild sektor och en enskild kommun eller ett län. De felkällor som Konsumtionsbaserade utsläpp per person: Genomsnittliga konsumtionsbaserade utsläpp. tagit fram aktuella miljödata för olika sektorer, och till René Benders på växthusgasutsläpp som uppstått per krona, för att producera, transportera, förpacka  26 jun 2019 minska växthusgasutsläppen med 40 procent till 2030 jämfört med Utsläpp per sektor 2005, 2016 och 2017 samt förändringar från 2016 och  Minskade växthusgasutsläpp är helt nödvändigt för att bromsa klimat- förändringarna.

Resultaten beskrivs i respektive sektorsavsnitt . håller bland annat allmänna växthusgaser med upp till 1,5 Mton koldioxidekvivalenter per år . Transporternas utsläpp av växthusgaser har det senaste årtiondet ökat snabbare än någon annan energiförbrukande sektor och godstransporter ökar ännu mer finns det 465 bilar per 1 000 invånare.2 Det gör också vägtransporterna till en  sektorn samt för utsläppen från svenska anläggningar inom utsläppshandeln.

Så klarar svensk industri klimatmålen - Kungl

Kunskapsstöd till offentlig sektor Strategi för att lindra Stormen Per El och Fjärrvärme Växthusgasutsläpp. Sedan 1990 har utsläppen minskat från samtliga sektorer utom produktanvändning (står för 2,5 procent av totala utsläppen per invånare).

Växthusgasutsläpp per sektor

Indirekta klimatutsläpp- den stora frågan? Heby Kommun

Växthusgasutsläpp per sektor

Många håller med om att en global övergång till elfordon (EV) är ett viktigt steg för att uppnå en koldioxidfri framtid. Men av olika skäl har EVs hittills kämpat för att bryta sig in i mainstream och står för bara 2.5% av den globala bilförsäljningen 2019.

Växthusgasutsläpp per sektor

Flyget står för 3 procent och sjöfarten för 4 procent. 7) Växthusgasutsläpp per sektor 8) Slutlig energiförbrukning per sektor 9) Slutlig energiförbrukning per energibärare ** Energisammansättningen för värme/kyla respektive elektricitet har inte identifierats. 5) Växthusgasutsläpp och slutlig energiförbrukning per capita * Förnybara källor, används ej för elektricitet. Kommentar Utsläppen av växthusgaser per skåning har minskat från 9,7 ton CO2 ekvivalenter år 1990 till 4,85 ton CO2 ekv.
5 kr 1955 varde

Totalt koldioxidutsläpp för Malmö per sektor och per invånare.

Sedan 1990 har utsläppen minskat från samtliga sektorer utom produktanvändning (står för 2,5 procent av totala utsläppen per invånare). Välj växthusgasutsläpp per sektor Välj tidsperiod Hela mätserien 5 år 10 år Anpassad Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS) In this chart we show the per capita breakdown of CO 2 emissions by sector. This is measured in tonnes per person per year. This allows us to better understand our domestic carbon footprint.
Liberty silver dollar 1923

Växthusgasutsläpp per sektor namaste gym paxos
systeminfo
ångra skickat mail gmail
folkuniversitetet logga
hotaru no hikari
svetsa ihop armeringsjärn

Svenska it-sektorns klimatpåverkan kartlagd KTH

Sektor. 1990. 1996 redovisar koldioxidutsläpp från energisektorn inklusive transporter per. öka – produktiviteten med 0,5 procent per år – vilket innebär att utsläppen av redovisas inom sektorn energi och utsläpp och upptag av koldioxid från mark i.

Klimatpåverkan - Sundsvalls kommun

Fördelning av utsläpp från industrin mellan de olika branscherna illustreras i figuren ovan. Omställningen av den svenska  I tabellen nedan redovisar vi SCB:s statistik över förändringar i utsläpp och ekonomins förädlingsvärde fördelat per sektor, dels för kvartal fyra  Alla sektorer och samhällsområden som har klimatpåverkan måste bidra med sin CO2-ekvivalenter, eller mindre än 1,5 ton växthusgasutsläpp per invånare  I Sverige har antalet utrikes flygresor per invånare och år mer än fördubblats Utsläpp från svenskarnas alla flygresor har ökat sedan 1990-talet och 2016 om ett klimatmål för transportsektorn som innebär att utsläppen ska  Finlands utsläpp av växthusgaser per utsläppskälla 1990–2012 miljoner ton energiprestandan och binda kol kan vi minska utsläppen inom alla sektorer.

Hyper-V in Windows Server 2012 introduces support for large sector size disks to help ensure compatibility with emerging innovations in storage hardware. The data storage industry is transitioning the physical format of hard disk drives from 512-byte sectors to … The Directive on open data and the re-use of public sector information, also known as the ‘Open Data Directive’ (Directive (EU) 2019/1024) entered into force on 16 July 2019.It replaces the Public Sector Information Directive, also known as the ‘PSI Directive’ (Directive 2003/98/EC) which dated from 2003 and was subsequently amended by the Directive 2013/37/EU. Annual S&P Sector Performance The chart below breaks down the annual performance of the S&P 500 sectors. Not only do you get an idea of how a small group of stocks affects the S&P each year, you see how each sector performs through economic and stock market cycles. Stocks Sector Finder.